Tervetuloa Media-alan tutkimussäätiön apurahajärjestelmään!

Media-alan tutkimussäätiö jakaa tutkimus- ja kehitystukea, apurahoja, stipendejä ja matka-avustuksia alalla toimiville yrityksille ja henkilöille. Tietoa apurahoista, säätiöstä ja sen toiminnasta löydät osoitteesta http://www.viestintaalantutkimussaatio.fi

Tutkimustuet ja apurahat

Media-alan tutkimussäätiö päättää tutkimus- ja kehitystuista sekä apurahoista viidestä kuuteen kertaan vuodessa. Jatko-opintoapurahoista päätetään kahdesti vuodessa, kesäkuussa sekä lokakuussa.

Syksyn viimeiset rahoituspäätökset ilmoitetaan hakijoille marraskuun aikana ja päätökset julkaistaan säätiön verkkosivuilla joulukuun alussa.

Seuraava päätöskokous pidetään 10.9.2018. Kokouksessa käsitellään hakemukset, jotka on jätetty apurahajärjestelmään maanantaihin 20.8.2018 klo 12.00 mennessä.

Vuoden viimeinen päätöskokous pidetään 8.10.2018. Kokouksessa käsitellään hakemukset, jotka on jätetty apurahajärjestelmään keskiviikkoon 19.9.2018 klo 12.00 mennessä. Tässä kokouksessa päätetään myös jatko-opintoapurahoista.

Kehotamme kiinnittämään erityistä huomiota hakulomakkeen täyttämiseen. Sen sisältämä informaatio toimii päätöksenteon keskeisenä kriteerinä. Siitä pitää tiivistettynä ilmetä, mitä hankkeessa aiotaan saada aikaan, miten se liittyy säätiön tarkoitukseen ja mitkä ovat tavoitellut hyödyt.

Hakulomakkeessaon myös lähipiiriin liittyvä kysymys. Tästä löytyy enemmän tietoa osoitteestahttp://www.viestintaalantutkimussaatio.fi/vts/saatiosta/saation_lahipiiri.

Rekisteriseloste

Tietosuojalauseke


Sisäänkirjautuminen

 


Järjestelmä tukee seuraavia selaimia: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE10+